Råd og nævn

På denne side kan du finde information om nedsættelse af råd, nævn og udvalg. Her findes blandt andet skema til brug for indberetning af ministernedsatte udvalg.

Ved nedsættelse af ministernedsatte udvalg m.v. skal ressortministeren indberette den påtænkte sammensætning til ministeren for ligestilling, inden beskikkelse af medlemmer finder sted.

Til brug for indberetning af ministernedsatte udvalg m.v. efter ligestillingslovens § 10 kan nedenstående skema anvendes.

Der er ikke noget formkrav, og det er frivilligt, om man vil anvende skemaet. Men af skemaet fremgår de oplysninger, som Ligestillingsafdelingen skal have for at kunne vurdere, om der skal ske yderligere drøftelse af kønssammensætningen i et udvalg m.v. og for at kunne føre statistik med kønssammensætningen i ministernedsatte udvalg m.v.