Dannebrogordenens Ridderkors

Indenrigs- og Boligministeriet behandler primært anmodninger om Dannebrogordenens Ridderkors (og højere grader) til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionsrådsformænd og regionsrådsmedlemmer, direktører og forvaltningsdirektører i kommuner og regioner samt i Indenrigs- og Boligministeriets departement og underliggende styrelser.

Anmodningen til ministeriet

En skriftlig begrundet anmodning stiles til departementschefen i Indenrigs- og Boligministeriet.

Den skriftlige anmodning til departementschefen skal:

  • oplyse den indstilledes fulde navn, adresse og stillingsbetegnelse samt gerne fødselsdato og mailadresse

  • redegøre for, at den indstillede har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats og

  • medsende den indstilledes CV, herunder oplyse hvor længe den indstillede har haft sit hverv, samt

  • oplyse hvem ordenen skal sendes til, hvis der ønskes overrækkelse.

Anmodninger til Dannebrogordenens Ridderkors, der indeholder følsomme personoplysninger, fx oplysning om politisk overbevisning og/eller oplysning om cpr-nummer, skal sendes sikkert til Indenrigs- og Boligministeriet på im@im.dk.

Sagsbehandlingstiden

Det tager gennemsnitligt 4 måneder at behandle en anmodning. Der skal dog påregnes 1-2 ekstra måneder i forbindelse med sommerferieperioder.

Anmodningen bør være sendt til ministeriet, mens det hverv eller arbejde, som kan begrunde en dekorering, består, eller som undtagelse meget kort tid efter ophør (op mod 3 måneder).

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kan ministeriet kontakte indstiller.

Sagsbehandlingen

Anmodningen kan sendes til Indenrigs- og Boligministeriet via mail til sagsbehandler Bianca Lund Juul på blj@im.dk eller via post til Indenrigs- og Boligministeriet, Stormgade 2, 1470 København K.

Hvis departementschefen imødekommer en anmodning om dekorering, sendes en erklæring til den indstillede, således at ministeriet kan indhente oplysninger fra kriminalregistret.

Hvis der ikke er relevante oplysninger om den indstillede i kriminalregistret, sender departementschefen indstillingen til Hendes Majestæt Dronningen.

Det er Hendes Majestæt Dronningen, der tager endelig stilling til eventuel tildeling af en orden. Den indstillede får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen bliver imødekommet.

Audiens

Gå til side om offentlig audiens på Kongehusets hjemmeside

Ved tyveri eller tab af ordenen

Læs om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af tab eller tyveri af ordener, på Kongehusets hjemmeside

Indstillinger til andre ministerier

Indenrigs- og Boligministeriet behandler anmodninger om Dannebrogordenens Ridderkors (og højere grader) til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionsrådsformænd og regionsrådsmedlemmer, direktører og forvaltningsdirektører i kommuner og regioner samt i Indenrigs- og Boligministeriets departement og underliggende styrelser. Alle ministerier sagsbehandler anmodninger om indstillinger til Dannebrogordenens Ridderkors (og højere grader). Anmodninger bør stiles til rette ressortministerium. Eksempler på ministerium:

  • Social- og Ældreministeriet behandler anmodninger indenfor socialområdet.
  • Kulturministeriet behandler anmodninger om indstilling af fx museumsdirektører og skuespillere.
  • For direktører i private virksomheder henvises til Erhvervsministeriet.
  • Der henvises i øvrigt til de respektive ministeriers hjemmesider samt til Kongehusets hjemmeside. 

Kontakt

Bianca Lund Juul
S: Sagsbehandler