Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2012

29-02-2012

Afgivet til Folketinget af ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen den 29. februar 2012.