Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2013

27-02-2013

Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling og kirke Manu Sareen den 27. februar 2013.