Statistik om whistleblowerordningen

Statistik for Indenrigs- og Boligministeriets whistleblowerordning

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Indenrigs- og Boligministeriet mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet Afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
1 1 0 0

Overordnede temaer for indberetningerne: sagsbehandlingstider